Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Cây thông và cánh chim


 CÂY THÔNG
 và CÁNH CHIM

Đường vui con chợt gặp Thầy
Ba nhăm năm lại cầm tay, ngẩn nhìn !...

Thông già còn giữ nét riêng
Giữa vi vút gió
Giữa biêng biếc trời .
Bão dông lay lật một thời
Vẫn cao dáng đứng
Vẫn phơi phới cành !

Con là một cánh chim xanh
Vút từ cổ thụ
Thênh thênh nẻo trời .
Cánh bằng dẫu tới muôn nơi
Chẳng quên cành biếc - một thời ấu thơ !

Tay cầm tay
Đứng ngẩn ngơ ...
Rung rung hai mái phơ phơ nắng chiều !


11/1995  

Không có nhận xét nào: