Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Nỗi đời

Nỗi đời!

Tùng xanh phải trụ non xanh
Giữa vi vút gió
Giữa bềnh bồng mây
Bão giông mưa nắng đêm ngày
Cho tùng rắn chắc thẳng ngay giữa trời ...

Sao giờ tùng đứng lẻ loi
Một thân trơ trọi
Chơi vơi ...
Nỗi đời!


7/2014

1 nhận xét:

hoangkim vietnam nói...

TÌNH YÊU CUỘC SỐNG.

HOÀNG GIA CƯƠNG THEO DÒNG THỜI GIAN

Ghi chú của Hoàng Kim.

"Thời gian chảy tới vô cùng Lắng bao tinh chất... Bỏ công kiếm tìm!(HGC)". Nhà thơ Hoàng Gia Cương sinh ngày 25 tháng 10 năm 1942 ở Minh Lệ, Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình, nghề kỹ sư vô tuyến điện, nghiệp hội viên hội nhà văn Hà Nội, tác giả tập thơ "Theo dòng thời gian", Nhà Xuất Bản Văn Học Hà Nội năm 2013, 447 trang, có các bài phổ nhạc, trang web http://www.hoanggiacuong.info và nhiều tác phẩm khác.

Trong tập thơ "Theo dòng thời gian" có bức ảnh tư liệu gia đình "Cuộc đoàn tụ bất ngờ của 5 anh em ngày giải phóng thủ đô"và bài thơ MÃI MÃI LÀ ANH, kính tặng Anh Văn, đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều người thích: "Anh đã là Anh, mãi mãi Anh. Người Anh của lớp lớp hùng binh. Song toàn văn võ thông kim cổ Vững chí bền gan đạp thác ghềnh". Trang Phụ lục 1 sách này có các câu: "Văn muốn đạt tài hoa, tâm cần sáng, tứ cần sâu, năng gạn đục khơi trong văn mới tuyệt. Nghệ mong nên tuyệt tác, trí phải minh, công phải trọng, biết tầm sư học đạo nghệ càng tinh"; "CHÍ khí một hiền MINH, vạch lối, dẫn đường, gây nghiệp lớn hồi sinh đất nước. NGUYÊN vẹn từng trụ GIÁP, xua Tây, trừ Mỹ, lập công đầu bảo vệ non sông". "Mạc tộc dựng xây thiên kỷ tạc. Hoàng chi bồi đắp vạn đời ghi". Trang Phụ lục cuối sách có một vế mời đối của nhiều câu đối, hai vế mời đối cuối: Phải từ đâu để định hướng đầu tư cho năng lượng ngày lương thêm nặng? Tô Hoài sao chẳng vẽ?

Hoàng Gia Cương theo dòng thời gian thao thức một tầm nhìn nhân văn sâu sắc, tài hoa.

Nguồn: https://hoangkimlong.wordpress.com/2016/10/08/hoang-gia-cuong-theo-dong-thoi-gian/