Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Thế thái nhân tình

THẾ THÁI NHÂN TÌNH
Cùng ngoi từ đáy bùn đen
Hoa súng người dẫm
Hoa sen đem thờ !
Tháng ngày chui rúc bùn nhơ
Lươn thành "đặc sản" người ưa người lùng !
Nương mình trong lớp đất nông
Con dun người sợ, côn trùng người ghê !
Rét đông người ngóng nắng hè
Trưa nồng người lại nhớ về heo may !
Thiếu ăn ngay ngáy sợ gầy
Thừa ăn sợ béo lo ngày lo đêm !
Kẻ thì lắm mối nhiều duyên
Người thì một mảnh chăn chiên cũng thèm !
Ban đêm người muốn thắp đèn
Ban ngày người lại căng rèm tối om !
Ở thành thị thích trèo non
Khi lên miền núi mỏi mòn đợi xe !
Yêu thì yêu mệt yêu mê
Hết yêu thì ghét thì chê thì dìm !...
Cho hay … thế thái nhân tình !
3/2001

Không có nhận xét nào: