Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Ngẫu hứng đầu xuân


Ngẫu hứng đầu xuân


Sau mấy ngày mưa với rét dài
Hôm nay chợt nắng hửng ban mai
Lão già thích chí lên xe phóng
Cứ ngỡ như mình thuở trẻ trai!

Xuân Bính Thân


Không có nhận xét nào: