Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Với tờ lịch đầu năm

Với tờ lịch đầu năm


Vận may, mày đứng đầu tiên
Trên ba trăm đứa ngày đêm ngóng chờ
Đứa vui âm ỉ phất cờ
Đứa lo ghìm nén so đo lãi lời!

Vòng quay tạo hóa vậy rồi
Ai ai chẳng muốn “đầu xuôi” tốt lành?
Từ giao thừa đến tàn canh
Gió, mưa, ấm, lạnh … đều thành hên xui!

Mày là “mồng một” - nhất đời
Người ta cần đẹp nên bôi phẩm màu
Cũng là tờ giấy như nhau
Mày đừng ảo tưởng bền lâu qua ngày!

Tao chờ qua hết đêm nay
Sáng mai bóc lịch cho mày hết vênh!

Tối 1/1/2016

Không có nhận xét nào: