Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Ngẫu hứng Tin ... Thời tiết

Ngẫu hứng TIN … THỜI TIẾT !

“Sáng mưa, trưa nắng, chiều nồm” 
Tin đưa bát nháo
Khi buồn khi vui!
Phải chăng bởi tại … "ông trời"
El Nino? – một kiểu “chơi” ...
Lạ thường!

26/1/2016

*Ca dao: 
Sáng mưa, trưa nắng, chiều nồm
Trời còn như rứa huống chi mồm thế gian.

Không có nhận xét nào: