Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

XÓM LIỀU


Xóm liều là xóm ... "cóc cần"
"Nhảy dù" cắm đất, lần khân bầy hầy!
Ao chuôm, kênh rạch, bãi lầy
Muỗi đàn như trấu, chuột bầy như sung!

Cọc tre, manh liếp khoanh vùng
Dăm tàu lá cọ, mấy thùng các-tông ...
Hối nhau đi trước hừng đông
Khuya về lục tục bập bùng lửa rơm!

Tháng ngày chạy cháo lo cơm
Gánh quang vít cổ, gió vờn áo manh!
Đằng kia nhạc nổi xập xình
Còn đây tiếng cóc đồng thanh kêu trời!

Xóm liều là xóm liều ơi
Ai thương mà đến, ai chơi mà chờ?
Đã nghèo nghèo xác nghèo xơ
Chạy ăn tối mặt còn mơ nỗi gì?!

Tháng ngày cứ nối nhau đi
Lầu cao lấn tới
Tới khi ... hết liều!
*
Xóm liều là xóm "ăn theo"
Tan rồi lại hợp như ... bèo hoa dâu!

12/2004

Không có nhận xét nào: