Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Ngẫm cái sự đờiNGẪM CÁI SỰ ĐỜI


Không dưng bợm đến chơi nhà
Ngó nghiêng thùng thóc, con gà, cái nong...
Mang tình giao kết chung chung
Mà như mang tuyết đóng thùng tặng nhau!

Hữu gì đâu, hảo gì đâu
Thấy người lắm cá nhiều dầu nổi tham
Cũng phường mặt sắt hung hăng
Cũng là một giống thực dân đổi mầu.

Khoe vàng - chẳng đáng đồng thau
Chỉ thương bọ gậy lau chau đón mừng.
Còn ta - ta chỉ dửng dưng
Nghĩ suy kim cổ, canh chừng ... nồi cơm!

5/11/2015

Không có nhận xét nào: