Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Nước mắt

NƯỚC MẮT

Nước chát mặn
Nhưng không là nước biển!
Nước trong veo
Nhưng chẳng tự khe nguồn!
Chảy thành dòng
Mà đâu bởi mưa tuôn?
Rơi từng giọt
Nhưng nào do sương đọng?...
Ấy là nước - chắt - từ - lòng - cuộc - sống
Khi vui, buồn, xúc động ...
Tự trào tuôn!
Dòng nước khơi vơi nơi cửa sổ tâm hồn
Chỉ duy nhất loài người thụ hưởng.
Một giọt nước đủ chất đầy rung cảm
Một dòng rơi cũng thấu tận tim người.
Ai chẳng từng qua sướng khổ, buồn vui 
Ai chẳng thấm những giọt đời đậm nhạt?!
Cuộc đời chẳng bao giờ vơi nước mắt
Chẳng bao giờ héo quắt tựa cành khô
Chỉ khi nào nằm "an giấc ngàn thu"
Khi khép mắt không bao giờ mở lại
Dòng nước ấy mới cạn khô mãi mãi
Mới hoà vào hoang dại của vô tri ...
*
Dòng nước siêu nhiên 
Dòng nước diệu kỳ!
10/2002

Không có nhận xét nào: