Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Trò chuyện cùng Laptop
TRÒ CHUYỆN
CÙNG LAPTOP


Bên mày kể cũng đã lâu
Bây giờ tao có đôi câu tỏ bày
Quản chi mưa nắng đêm ngày
Tri âm nào sánh bằng mày với tao?

Làm thơ - tao nghĩ, mày sao
Cần tin thế sự - ta vào in tơ (*)
Mày to gấp triệu ... cái bồ
Cái chi cũng biết, chổ mô cũng rành!

Tao ngồi nghĩ quẩn suy quanh
Bạn thân giờ chắc chỉ mình mày thôi
Khi chia ngọt, lúc sẻ bùi
Cậy nhờ Láp tốp(*), hên xui ... đỡ phiền!

Đôi lần mày cũng điên điên
Chạy nhanh, chạy chậm, thăng thiên, thất thường...
Nhiều khi tao đến phát khùng
Đang tin nóng hổi mà không thể tìm!

Lắm lần mày cứ lặng im
Bởi mày còn thiếu ... trái tim, hay là ...
Đường gần cho tới nẻo xa
Bao nhiêu lối dẫn vậy mà ... bó tay!

Cho đi "bệnh viện" ít ngày
Khi về mày lại vào phây (*) rất ngầu
Vậy là ta quấn lấy nhau
Tao ôm láp tốp lao vào đường linh (*)!

Từ nay mày chớ tàng hình
Mấy hàng đồng nát đang rình...
Biết chưa?!

9/2015

*Laptop, Internet, FaceBook, Link

Không có nhận xét nào: