Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Rượu chát và nước hoaRƯỢU CHÁT
và NƯỚC HOA


Đàn bà như ... nước hoa
Ướp bằng cồn nguyên chất
Hương lan gần lan xa
Làm bao người ngây ngất!

Đàn ông như ... rượu chát
Được hạ thổ lâu ngày
Dìu dịu chút men cay
Cũng khối người ... say khướt!

Gia đình là ... cái nút
Đậy lỏng, hương bay nhanh
Nước hoa ra ... nước cất
Rượu chát thành ... dấm thanh!

9/1996

Không có nhận xét nào: