Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Tín ngưỡng

TÍN NGƯỠNG

 
Người vin Chúa Giê Su
Người suy tôn Đức Phật
Người sùng tín A La...
Ta nghe theo Các Mác!
 
Cũng là dân "hành khất"
Kẻ xin lộc sân chùa
Kẻ cầu ơn phước Chúa...
Ta mong tìm tự do!
 
Thánh A La đâu muốn
Cảnh giết chóc chúng sinh?
Chúa Giê Su đâu muốn
Nhìn câu rút đóng đinh?
 
Phật cứu nhân độ thế
Mong dân lên Niết bàn.
Mác cố tìm chân lý
Xóa sạch kiếp lầm than!
 
Vậy mà mấy nghìn năm
Mơ hoài trong cõi thực
Ước vọng cứ ngút tầm
Trước cuộc đời khoảnh khắc!
 
Đường xa lơ xa lắc
Đời hết ngoặt lại cong
Đâu là phương hiện thực?
Đâu chỉ là... viễn vông?!
 
5/2008

Không có nhận xét nào: