Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Qua cổng đền đạo Hindu

QUA CỔNG ĐỀN
ĐẠO HINDU


Như ngọn tháp chia đôi
Vào ra chung một lối
Gọi trụ này là phải
Trụ kia ắt trái thôi!

Như trong mỗi con người
Dở - hay thường trộn lẫn
Phải - trái tùy định hướng
Xấu - tốt cùng cộng sinh...

Giới hạn thật mong manh
Con người luôn đi giữa
Giữ mình như giữ lửa
Cần trọn một niềm tin.

Nếu có tấm lòng thành
Thần Brahma nâng đỡ 
Thần Vishnu phù hộ
Thần Shiva chở che ...
*
Tôi cứ mải mê đi
Qua cổng đền chật hẹp
Tiếng Việt, Thần đâu biết
Chắc gì Thần hiểu tôi?!

Bali 7/2014

Không có nhận xét nào: