Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Chợ NhôngCHỢ NHÔNG

  
Tên nghe ngồ ngộ: Chợ Nhông!
Có cô hàng mía ...
Chen trong chen ngoài!
Nắng như dịu ở Xứ Đoài
Ban trưa chợ vãn ...
Sao người còn chen?
Ai mua
Ai muốn làm quen?
Ráng chờ
Mía hết!
Nhìn em xa dần!...
*
Chợ Nhông tháng họp mấy lần?
Phiên sau còn mía?
Bần thần ...
Chợ Nhông!

Ba Vì 7/1998

*Chợ Nhông thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội),
cách cầu Trung Hà không xa. 

Không có nhận xét nào: