Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Bé CườngBÉ CƯỜNG


Bé Cường tròn một tuổi
Mắt trong như khoảng trời
Đôi môi hồng tươi rói
Má đầy như mâm xôi.

Bé Cường chưa biết nói
Ai hỏi bé chỉ cười
Nhưng chớ làm bé dỗi
Bé khóc cho mà coi!

Ngày ngày đi nhà trẻ
Bé có nhiều bạn chơi
Chẳng bạn nào biết nói
Thế mà vẫn cứ vui.
Bé không chơi với mẹ
Mẹ đi dạy trường xa
Sớm dậy không chờ bé
Để bé ngủ với bà.

Bé không chơi với ba
Ba chỉ về buổi tối
Ba đọc báo làm thơ
Nhiều khi quên bé đợi.

Tất cả đều yêu bé
Tất cả bé đều yêu
Từ ông bà, ba mẹ
Ai cũng quý cũng chiều…
*
Bé Cường tròn một tuổi
Sắp thành người lớn rồi
Đừng ai trêu bé nhé
Bé giận, bé không chơi!

 
13/7/1974

Không có nhận xét nào: