Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Thân phận
 THÂN PHẬN


Bỏng rát như nung trước miệng lò
Đường loang, nhựa chảy, đá bong trơ...
Lão gò lưng kéo xe lên dốc
Hun hút sườn đê cháy nắng trưa!

Tuổi lão bao nhiêu nhìn khó đoán
Bết bê tóc bạc lẫn tóc vàng
Manh áo xanh rêu nhiều vết rách
Còn đôi dép nhựa vẹt từng khoang.

Trên xe lèn chặt dăm bao tải
Bao rách, bao sờn, bao hở toang
Liếc vội cũng đoan chừng ... phế thải
Lão đi cóp nhặt – quý như vàng!

Đành bỏ làng quê ra phố thị
Nay khu ổ chuột, mai bên hè
Xóm bụi, bờ mương, hay bãi nổi...
Sáng kéo xe đi, tối kéo về!

Không hẳn từng quen nhưng chẳng lạ
Giữa đường bất chợt mắt nhòe cay.
Cầu Phật, cầu Thần, cầu cả Chúa
Linh thiêng xin tụ ... một làn mây!

11/6/2015


Không có nhận xét nào: