Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Viếng lăng Mạc CửuViếng lăng Mạc Cửu


Cụ rời cố quốc xa xôi
Đi tìm "đất hứa", tìm nơi "đất lành"
Trời mông mênh, biển mông mênh
Lênh đênh chèo lái
Nổi nênh phận đời...

Gặp miền trù phú tốt tươi
Biển ôm, núi dựng...  
Xanh vời vợi xanh
Nắng mưa sương gió trong lành 
Hoa thơm trái ngọt 
Thế hình đất thiêng.

Xứ này là chốn thần tiên
Bước chân đến đó dễ quên đường về
Xì xầm mặc kẻ thị phi
"Đất lành chim đậu"
Thiên di vẹn tròn.

Khẩn hoang với cả tấm lòng
Theo ngày theo tháng tạo vùng quê riêng
Tự đem dâng hiến triều đình
Đất thành đất Việt
Dân thành dân Nam...
*
Con từng viếng cụ đôi lần
Hôm nay lại đến thắp nhang niệm người
Người xa tít tận trên trời
Mà sao như thể thấy người đang vui?!

Hà Tiên 23/4/2015


*Mạc Cửu ( , hay Mạc Kính Cửu ): 1655 - 1735);
là một thương gia người Hoa có công khai phá, hình thành vùng
đất Hà Tiên (Kiên Giang) vào khoảng đầu thế kỷ 18Việt Nam.

Ông tự dâng đất cho Triều Nguyễn, góp phần mở rộng nước Việt Nam.

Không có nhận xét nào: