Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Thơ viết lúc giữa đêm

THƠ VIẾT
LÚC GIỮA ĐÊM
-Thơ tặng Vợ -

Em nỡ lòng nào cứ giận anh?
Cái giường mét rưỡi hoá mông mênh
Cái chăn thừa giữa, hai bên thiếu
Và mấy tấc lòng cứ chống chênh!

Vẫn biết thơ không "hái" được tiền
Nhưng vì nghiệp chướng nặng tiền duyên
Đã theo kỹ thuật, theo khoa học
Mà cứ làm thơ ...
-         Thế mới điên!

Lỗi của anh là lỗi trái tim
Yêu thơ... như vợ, ít yêu tiền
Giữa đêm thức viết thơ quên ngủ
Để khổ mắt em chói ánh đèn!

Họ bảo nhà thơ "chập " với " gàn "
Ừ, thì anh nhận, chẳng kêu oan!
Khi trầm, khi hứng, khi đờ đẫn ...
Dở dở ông đồ, dở dở ... quan!

Anh viết thơ rồi xếp xó chơi
Chẳng luồn, chẳng lách, chẳng ai mời!
Ba  nghìn năm nữa ... em đâu biết (*)
Có kẻ đi tìm ... lúc rỗi hơi!

Em giận nên anh phải giãi bày
Người chê thơ dở, kẻ khen hay
Thơ như bầu rượu men đời ủ
Đắng, ngọt, chua, nồng ... cuộc tỉnh say!
*
Thôi nhé, chắc em bớt giận rồi?
Còn anh...
Đành xếp mấy vần thôi!
Nửa đêm, giờ tý, canh ba nhỉ?
-         Đâu chỉ nhà thơ ...
Cũng khối người!

1990

*Bắt chước cụ Nguyễn Du:
"Bất tri tam bách dư niên hậu..."

Không có nhận xét nào: