Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Phố cổ

PHỐ CỔ


Phố đã sống vượt qua mười thế kỷ
Nhà chen cây tiếp nối suốt nghìn năm...
Ta đứng lặng giữa Hàng Ngang mải nghĩ
Sao thời gian luôn đậm dấu phong trần?!

4/2010

Không có nhận xét nào: