Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Trong giấc mơ con gặp Cụ Mạc Đĩnh Chi


Trong giấc mơ con gặp
cụ Mạc Đĩnh Chi

Có phải là Cụ về (*)
Nhắc tên thằng chút, chít ?
Con nằm im thin thít
Nghe Cụ giảng bình văn ...

Như tiếng vọng xa xăm
"Ngọc tỉnh liên"(**) Cụ vịnh.
Thời gian từng khẳng định
Khí phách một con người!

Trải mấy chục đời rồi
Chút, chít hàng triệu đứa
Cụ làm sao để nhớ
Một thằng chít cỏn con?

Có phải vì văn chương
Cụ truyền, con nối nghiệp
Giữa triệu thằng chút, chít
Con được Cụ quan tâm?...

Dẫu qua bảy trăm năm
Cụ vẫn luôn hiển hiện
Văn chương là thánh thiện
Cụ mãi là ông tiên.

Lưỡng quốc Trạng nguyên
Một vì sao chói sáng
Danh thơm truyền vô hạn
Sừng sững một dòng tên!

Con mãi trọn niềm tin
Vào tương lai Mạc tộc
Tổ tông dầy ân đức
Trường cửu "ngọc tỉnh liên"!

Đón Xuân Ất Mùi 2015

*Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1280-1346)

**Bài phú "Hoa sen trong giếng ngọc" của Cụ MĐC

Không có nhận xét nào: