Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Mất ngủMẤT NGỦ


Không đến nỗi chạy lo ăn từng bữa
Khoản lương hưu cố đắp đổi qua ngày
Con cái lớn khỏi cần bao bọc nữa
Vậy mà sao đêm chong mắt thức hoài?

Hết nhẩm đếm lại cố lần trang sách
Sách viết gì giữa mớ chữ li ti?
Đầu hổn tạp nặng nề như chứa gạch
Đành tắt đèn ...
Đêm vẫn cứ lê thê!

Tiếc một thuở đang "tuổi ăn tuổi ngủ"
Chân hành quân mắt nhắm mở thất thường
Chẳng ao ước đặt mình trên nhung lụa
Chỉ mơ hoài về một ... ổ rơm khô!

Đời tất tưởi khắp từ nam tới bắc
Mải tít mù như bị quỷ ma xui
Rồi bất chợt cầm sổ hưu, chưng hửng
Thấy thời gian tàn nhẫn đến ghê người!

Đêm khó ngủ lâu dần thành mất ngủ
Tại đêm dài hay bởi tại mơ xa?
Già  khú đế còn trông chờ chi nữa
Chỉ mong đêm cất lên một tiếng gà!

1/12/2014


Không có nhận xét nào: