Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Nói với Thạch sùng

NÓI VỚI THẠCH SÙNG


                        
Tiếc hoài chi nữa mối (*) ơi
Phù vân kiếp ấy đã vời vợi xa
Hãy thôi tặc lưỡi đi mà
Quyền cao bổng trọng cũng là hư không!

Hoá thân làm phận thạch sùng
Hết thời vênh váo còn mong ngóng gì?
Một thân một cõi đi về
Sớm trưa cũng mặc, tối khuya cũng đành!

Làm sao ngờ được "mảnh sành"?
Xênh xang phút chốc biến thành chiêm bao!
Bây giờ đất thấp, trần cao
Thân trơ trụi trắng bám vào trắng vôi!

Tao đi khắp bốn phương trời
Cứ nghe mày tặc lưỡi hoài ... đến thương!
Thôi mà, nghiệp chướng tai ương
Với mày, trời chỉ ... bằng vung!
Than gì?!

1997


*Thạch sùng: miền Bắc gọi là con mối,
miền Nam gọi con thằn lằn.

Không có nhận xét nào: