Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Về thăm lại Nà Lình

VỀ THĂM LẠI NÀ LÌNH


Nà Lình đây - bản nhỏ giữa rừng xanh
Nơi một thuở đã trở thành thân thiết
Ngót năm chục năm cách xa biền biệt
Trong lòng ta vẫn đậm nét thân quen!

Bản Tày Nùng trong tĩnh lặng bình yên
Cùng cây bứa, cây tre, cây trám đen quấn quýt
Bên dòng nước Kỳ Cùng ầm ào náo nhiệt
Lúa ngô xanh, nương sắn mởn mơn xanh ...

Giữa những ngày sôi sục lửa chiến tranh
Ta đến bản trong hành trình sơ tán
Ta đã sống giữa tấm lòng dân bản
Nếp nhà sàn đầm ấm, sắn ngô thơm ...

Bản nhường ta từng mảnh ruộng, góc vườn
Để dựng lán, dựng giảng đường, bếp núc
Ngày tháng ấy dẫu muôn vàn khó khăn cực nhọc
Nhưng nhờ dân lớp học vẫn quay đều.

Ngót hai năm đất lạ đã thành yêu
Ta rời bản với bao điều lưu luyến   
Đường vạn dặm chia ly không ước hẹn
Bước người đi như gió biển mưa nguồn!

Năm mươi năm ... thăm lại bản yêu thương
Người xưa cũ biết ai còn ai mất?
Nhưng ta muốn một lần chân chạm đất
Đất Nà Lình – mảnh đất đậm tình thân!

8/10/2014

*Bản Nà Lình thuộc xã Quốc Việt, huyện Tràng Định,
tỉnh Lạng Sơn. Trong thời kỳ Mỹ tiến hành chiến tranh
phá hoại miền Bắc, lớp VTĐ64A (khóa 9) trường ĐHBK

HN đã sơ tán về đây (1965-1967)

Không có nhận xét nào: