Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Anh về với đất quê hương

ANH VỀ VỚI
ĐẤT QUÊ HƯƠNG


Anh về với đất quê hương
Vũng Chùa đón sóng đại dương vỗ về
Nắng thời thông tỏa bóng che
Gió bấc hun hút có tre cản luồng.

Anh về ấm đất quê hương
Giữa vùng cát trắng hàng dương trải dài
Anh về với biển với trời
"Quê cha đất tổ" - tình người mênh mông!

Anh về với núi với sông
Trường Sơn một giải điệp trùng chở che
Linh Giang (*) đó, Nhật Lệ kia
Phù sa bồi đắp miền quê Quảng Bình ...

Quê hương dành trọn mầu xanh
Biển, trời, cây, lá ... đón Anh vào lòng
Tình Anh kết chặt núi sông
Hồn Anh linh ứng (**) bão giông phải lùi.

Vĩ đại thay một CON NGƯỜI!

11/2013*Linh Giang tức sông Gianh
**Siêu bão Haiyan (Hải Yến) tháng 11/2013 đã

phải đi lệch hướng khi đến gần bờ biển miền Trung VN.

Không có nhận xét nào: