Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Thời trang

THỜI TRANG


Đua nhau leo cái “thang trời”
Nhu cầu cần một
Đua đòi cần trăm!

Mốt Âu, mốt Mỹ, mốt Hàn
Hở lưng, hở rốn, hở lườn, hở mông …

“Thời trang” biến đổi không chừng
Phải chăng thiên hạ vừa khùng vừa điên ?

Mốt này người muốn thành tiên
Mốt kia kẻ thích sánh duyên … ma rừng !

Liệu ai dám mặc ra đường
Hay là chỉ để đem trưng
Dọa đời !


4/2008

Không có nhận xét nào: