Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Viếng mộ Anh Văn

Viếng mộ Anh Văn


Anh trở về đây với cỏ cây
Với miền xanh biếc biển trời mây
Ngàn năm hương khói thơm lan mãi
Thôi thúc dòng người tay nắm tay!


Vũng Chùa-đảo Yến 1/5/2014

Không có nhận xét nào: