Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Gửi các bạn thơ của tôi

Gửi các bạn thơ của tôi


Mỗi người trong mỗi chúng ta
Quê hương một xó, cửa nhà một nơi
Người góc biển kẻ chân trời
Chỉ vì thơ phú xa xôi nên gần.

Bạn thơ thành bạn tri âm
Cùng yêu trời đất cùng thầm ước mơ
Nâng nhau qua mỗi tứ thơ
Giúp nhau qua khúc "đò đưa" nhẹ nhàng!

Tuổi già "treo ấn từ quan"
Riêng thơ thì vẫn đa đoan trọn đời
Bạn lên ngược, tôi về xuôi
Bao nhiêu trăn trở buồn vui chia đều...

Thơ ta như một cánh diều
Chỉ mong no gió sớm chiều lộng bay
Thơ ta như cỏ như cây
Cần mưa cần nắng cần ngày cần đêm...

Dòng đời trong đục bon chen
Vì thơ ta sẽ vượt lên chính mình.

20/5/2014


Không có nhận xét nào: