Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Ngày xuân lễ Phật, lên chùa

NGÀY XUÂN LỄ PHẬT
LÊN CHÙA

                                           
Ngày xuân lễ Phật, lên chùa
Người đông, cố đợi lơ ngơ bên ngoài!
Loanh quanh khó kiếm chỗ ngồi
Tuần hương cháy đượm chỉ vơi ít nhiều ...

Nam thanh nữ tú dập dìu
Mớ ba mớ bảy mỹ miều thướt tha
Nói cười ríu rít ríu ra
Khấn cầu thì một, xuýt xoa thì mười!

Vì cô vé số khéo mời
Tôi mua - mua cả niềm vui đợi chờ!
Đỏ đen phận mỏng, duyên mờ
Dễ gì gặp vận Trời cho sang giầu?!

Quá chiều, nắng chéo hàng cau
Gió xao xác gió, cây xào xạc cây
Người chen, lễ vật chất đầy
Khói nhang nghẹt thở, tro bay trắng vườn!

Lên chùa ngấm nỗi vui buồn
Kẻ khờ cầu phúc
Người khôn cầu tài!
Còn bao số kiếp trần ai
Tấm thân bèo bọt, lạc loài, trầm luân...?!
*
Tôi chờ cầu một chữ TÂM
Chữ "Tâm" trải khắp xa gần thế gian!

Xuân Nhâm Ngọ

Không có nhận xét nào: