Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Khai bútKHAI BÚT 


Ngoại bảy mươi rồi …
Ngoại bảy mươi !
Già thì chắc đã …
Vẫn yêu đời.
Thơ đầy tâm thế,
Đầy trăn trở
Yêu ghét tùy ai …
Chẳng lụy thời !

1/1/2014

Không có nhận xét nào: