Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Trên chóp đỉnh nhà thờ San PietroTRÊN CHÓP ĐỈNH
NHÀ THỜ SAN PIETRO (*)


Không theo Chúa ta cũng vào đất Chúa
(Công trình nào chẳng từ sức nhân dân?)
Lên chóp đỉnh thánh đường cao-hụt-thở
May sức già còn vững gối săn gân!

Nhìn bốn phía lâu đài san sát dựng
Nhìn quảng trường rộng lớn kín người chen
Những cột đá xếp vòng cung sừng sửng
Trên mái vòm hàng tượng đứng nghiêng nghiêng...

Là "đất Thánh", là kinh đô nước Chúa
Cả tỷ người hằng hướng vọng về đây
Ta như kẻ phiêu du mùa nắng hạ
Thích bầu trời và thích cả... làn mây!

Vaticano 24/8/2007

*Là thánh đường của Vaticano, cao 137,8 m.
Ban công cao 120m. Ngoài đoạn đi thang máy
còn phải leo bộ gần 400 bậc thang xoắn ốc.

Không có nhận xét nào: