Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Người nặn tò he


NGƯỜI NẶN TÒ HE

Mớ bột pha mầu đỏ trắng xanh
Nhanh nhanh tay bóp nặn nhanh nhanh
Đây gà, đó vịt, kia ngan ngỗng
Nọ lá, này hoa, đấy trái cành !
Lúc hứng nặn nhào đào, kép, lính
Khi ưa tô vẽ tướng, công, khanh !
Khen người nặn bột tài xoay xở
Khéo khéo xiêu lòng lủ trẻ ranh !


1988

Không có nhận xét nào: