Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Đừng khóc nữa em!Đây là bài thơ mình viết mà bà xã mình cảm động nhất:

ĐỪNG KHÓC NỮA EM!
 
- Tặng Bích Lộc -


Thôi em, đừng khóc nữa em
Chợ Đồng Xuân cháy hai đêm
Thiêu rồi!
Sạch sanh cơ nghiệp một đời
Chỉ còn nước mắt ...
Lệ trời cũng tuôn!

Hãy ngăn dòng lệ đau buồn
Để nhìn cho rõ bởi cơn cớ nào
Lửa thiêu nào phải chiêm bao
Nỗi đau - nào chỉ nỗi đau riêng mình?

Một đời ky cóp ...
Tan tành!
Mồ hôi đổ những ngày xanh phí hoài
Lửa thiêu thành khói tro rồi
Còn trông chi nữa giữa trời trắng mưa?

Khóc than thì cũng bằng thừa
Một đời lầm lũi sớm trưa tảo tần!
Cháy hàng - cháy ruột cháy gan
Trân trân nhìn lửa ...
Oán than thấu trời?

Thôi em, hãy dứt về thôi
Giã từ công sức một đời ...
Về không!
Xót xa nuốt lệ đắng lòng
Đồng Xuân quặn giữa vòi rồng khói đen!

Thôi em, đừng khóc nữa em
Đời còn ta lại gồng lên với đời
Trắng tay - tay trắng màu vôi
Chỉ e người khóc, kẻ cười
Trắng đen!
*
Thôi em, đừng khóc nữa em!

7/1994

Không có nhận xét nào: