Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Ơ rê ca!

Ơ rê ca !


Ơ rê ca! Ơ rê ca!
Người đã tìm ra
Một nguyên lý và một từ bất diệt
Eureka!
Ông là Ac si met
Ông là một thiên tài
Nhân loại ghi ông kiếp kiếp đời đời!

Thuở sơ khai mới xuất hiện loài người
Vũ trụ đầy bí ẩn
Tất cả chỉ tin vào số phận
Tất cả tin vào những đấng thần linh!

Những viên gạch nhỏ xinh
Xây lâu đài kiến thức
Không chỉ từ bàn tay mà từ khối óc
Thêm mỗi lần thêm điệp khúc “Ơ rê ca”!
Nào Ac si met, nào Lê ô nac đô,
Nào Ga li lê ô, nào Niu tơn,
Nào Anh xtanh và bao người khác nữa…
  
Ơ rê ca, Ơ rê ca!
Khởi đầu từ ngọn lửa
Khởi đầu từ niềm tin
Vì con người không biết ngồi yên
Trước số phận
Trước thiên nhiên khắc nghiệt
Vì con người mong trở thành bất diệt
Vì con người luôn mong ước trường sinh…

Ơ rê ca, Ơ rê ca!
Tất cả dường như một cuộc trường chinh
Mỗi cột mốc mở tầm nhìn, háo hức
Mỗi cột mốc thêm định hình kiến thức
Mỗi cột mốc thêm điệp khúc
Ơ rê ca!

6/2012


*Archimedes; (Từ -287 đến -212 TCN).
Năm 2013 thế giới kỷ niệm 2300 năm ngày sinh của ông.
**Eureka: Tôi đã tìm thấy
***Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei,

Isaac Newton, Albert Einstein

Không có nhận xét nào: