Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Chớm thu


CHỚM THU

 

 

Ban mai rười rượi - thu vừa chớm

Gió lạc vườn ai bỡn trái hồng

Khóm trúc dáng chừng đang độ lớn

Ngỡ ngàng lối ngõ đẫm hơi sương!

 

Mây bông lặng vén rèm che mỏng

Để nắng non nghiêng liếc trộm vườn

Hàng cúc xốn xang gờn gợn sóng ...

Hình như trời đất biếc xanh hơn!

 

Qua bao giông bão bao mưa lũ

Đất lại hồi sinh lại mượt mà

Chấp chới cánh diều loang loáng đỏ

Cố giữ tầm cao, níu khoảng xa!

 

Lập Thu 1995

Không có nhận xét nào: