Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Vết sẹo chưa liền
VẾT SẸO CHƯA LIỀN


Thời gian vun vút qua nhanh
Vết thương rồi cũng trở thành vệt chai
Đêm đêm ghìm tiếng thở dài
Tìm đâu bạn cũ lạc ngoài gió sương?!

7/2005

Không có nhận xét nào: