Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Bé Cường


BÉ CƯỜNG

 

Bé Cường tròn một tuổi

Mắt trong như khoảng trời

Đôi môi hồng tươi rói

Má đầy như mâm xôi.

 

Bé Cường chưa biết nói

Ai hỏi bé chỉ cười

Nhưng chớ làm bé dỗi

Bé khóc cho mà coi!

 

Ngày ngày đi nhà trẻ

Bé có nhiều bạn chơi

Chẳng bạn nào biết nói

Thế mà vẫn cứ vui.

 

Bé không chơi với mẹ

Mẹ đi dạy trường xa

Sớm dậy không chờ bé

Để bé ngủ với bà.

 

Bé không chơi với ba

Ba chỉ về buổi tối

Ba đọc báo làm thơ

Nhiều khi quên bé đợi.

 

Cả lớp đều yêu bé

Ông bà bé càng yêu

Cả ba và cả mẹ

Ai cũng quý cũng chiều.

*

Bé Cường tròn một tuổi

Sắp thành người lớn rồi

Đừng ai trêu bé nhé

Bé giận bé không chơi!

 

7/1974

Không có nhận xét nào: