Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Kỷ niệm 52 năm nhập ngũ

TRĂNG KHUYA


Chợt thấy trăng khuya ngắm trộm mình
Phải chăng trăng cũng mến tân binh?
Voan mây lấp ló, khuôn vành vạnh
Như thể mắt ai đắm đuối nhìn!

Cát Bi 6/1961
  BAY


Lần đầu ta cưỡi AN 2
Càng lên càng thấy đất trời rộng thênh
Đồng biếc xanh
Biển thẳm xanh...
Sao nghe tim đập thùng thình ngũ liên?!

Cát Bi 6/1961

*AN 2 là một loại máy bay
"bà già" do Liên Xô chế tạo.


Không có nhận xét nào: