Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Bên đồi A1BÊN ĐỒI A1


Hố bộc phá khoét sâu đồi A1
Bao hầm ngầm, lô cốt sạch sành tan!
Lòng náo nức …
Sao nghe hồn thảng thốt?
Một nỗi buồn đọng mãi với thời gian!

Điện Biên 5/2003

*Trận đánh chiếm đồi A1(trong chiến
dịch Điện Biên) hết sức ác liệt. Phía bộ
đội ta đã có hàng nghìn chiến  sĩ hy sinh.

Không có nhận xét nào: