Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Trước Mạc Gia từ


Trước Mạc Gia từ

 

Hồ xanh soi bóng núi xanh
Thông xanh ẩn khuất bóng hình tiền nhân
Gió lay tiếp nhịp hành quân …
Bốn trăm năm dấu phong trần còn đâu?

Dẫu là quy luật bể dâu
Người xưa hẳn biết đời sau mãi tìm
Dường như đang cuộc hồi sinh
Cháu con tộc Mạc tâm thành về đây!

Dù mái ngói, dù mái tranh
Đá ong, đá cuội … vẫn thành chốn thiêng
Dẫu là miếu, dẫu là đền
Bốn trăm năm giữ vẹn nguyên chữ tình!

Người xưa tuẩn tiết hy sinh
Để cho tộc Mạc hiển vinh vẹn toàn
Xương dù nát, thịt dù tan
Tiếng thơm để lại muôn ngàn mai sau!

Thắp hương con lặng cúi đầu
Nghe trong sâu thẵm nỗi đau khôn cùng
Hương hồn mười tám Quận công
Hôm nay chắc cũng thấu lòng hậu sinh?!

 
20/8 Nhâm Thìn
(5/10/2012)

 
*Mạc Gia từ: đền thờ 18 vị Quận công (Triều Mạc)
đã tuẩn tiết hy sinh sau khi cố thủ để bảo vệ cho
đại quân Triều Mạc rút lui lên Cao Bằng, tại xã
Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Không có nhận xét nào: