Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Đã tròn 70 thu Đã tròn 70 thu


Tám trăm bốn chục tháng tròn
Hai vạn năm nghìn ngày lẻ
Sơ sơ qua bảy thập kỷ
Bây giờ mình … “cổ lai hy” !

Hình như mình chưa từng … trẻ
Đào hầm vót chông từ bé
Lớn hơn đi lính, lên rừng
Chai chân, khô khớp, gù lưng …

Thì ra thời gian quá ngắn
Cái chi cũng … “mới hôm nào”
Học hành, đi làm, cưới vợ
Sinh con, đẻ cháu, về hưu …

Bảy mươi nửa đen nửa bạc
Suốt đời không màng quan tước
Vênh vang chức “phó thường dân”
(Chẳng mong cháu con bắt chước).

Hỏi nghề: theo đường khoa học
Hỏi nghiệp: đeo đẳng làm thơ !
Công trình dở dang xếp xó
Sách in khối quyển tồn kho !

Chẳng hề mang công mắc nợ
Thanh bần theo kiểu nhà Nho
Kẻ ghét người yêu cũng rứa
“Mai sau dù có bao giờ …” !

25/10/1942 - 25/10/ 2012

Không có nhận xét nào: