Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Về thăm An Xá


Về thăm An Xá

 

 

Về thăm An Xá quê Anh (*)

Đường xanh cùng với sông xanh đón chờ

 

Xóm làng bình dị, đơn sơ

Quanh co, khuất nẻo 

Đâu ngờ “địa linh” ?!

 

Màu xanh - xanh của thanh bình

Xanh bao ngày tháng

Mãi xanh tháng ngày

 

Kiến Giang nước cứ vơi đầy

Phù sa vẫn tưới hàng cây thắm màu !Ngôi nhà nép dưới hàng cau

Khiêm nhường phên liếp

Nắng vào, gió qua …

 

Thoảng thơm chùm bưởi, chùm na

Lao xao vạt cải, vạt cà mướt xanh !

 

Biết là nôi ấm đời Anh

Mà quen, mà lạ …

Ngỡ mình chiêm bao !

 

Địa linh chiếu một vì sao

Sinh thành nhân kiệt tạc vào thiên thu !

 


Lộc Thuỷ 6/2004

 

* An Xá (xã Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ,  Quảng Bình)

là quê sinh của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Không có nhận xét nào: