Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Về thăm An Xá


Về thăm An Xá

 

 

Về thăm An Xá quê Anh (*)

Đường xanh cùng với sông xanh đón chờ

 

Xóm làng bình dị, đơn sơ

Quanh co, khuất nẻo 

Đâu ngờ “địa linh” ?!

 

Màu xanh - xanh của thanh bình

Xanh bao ngày tháng

Mãi xanh tháng ngày

 

Kiến Giang nước cứ vơi đầy

Phù sa vẫn tưới hàng cây thắm màu !



Ngôi nhà nép dưới hàng cau

Khiêm nhường phên liếp

Nắng vào, gió qua …

 

Thoảng thơm chùm bưởi, chùm na

Lao xao vạt cải, vạt cà mướt xanh !

 

Biết là nôi ấm đời Anh

Mà quen, mà lạ …

Ngỡ mình chiêm bao !

 

Địa linh chiếu một vì sao

Sinh thành nhân kiệt tạc vào thiên thu !

 


Lộc Thuỷ 6/2004

 

* An Xá (xã Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ,  Quảng Bình)

là quê sinh của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Không có nhận xét nào: