Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Vào thu


Vào thuBan mai rười rượi - thu vừa chớm

Gió lạc vườn ai bỡn trái hồng

Khóm trúc dáng chừng đang độ lớn

Ngỡ ngàng lối ngõ đẫm hơi sương !Mây bông lặng vén rèm che mỏng

Để nắng non nghiêng liếc trộm vườn

Hàng cúc xốn xang gờn gợn sóng

Ngóng chờ trời đất biếc xanh hơn !Qua bao giông bão bao mưa lũ

Đất tạm hồi sinh thoáng mượt mà

Chấp chới cánh diều loang loáng đỏ

Cố giữ tầm cao, níu khoảng xa ?!Tiết Lập thu (1995-2012)

Không có nhận xét nào: