Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Mạ ơi!


Nhân mùa Vu lan (rằm tháng 7) và ngày giỗ Mạ , con đăng lại bài thơ này thay cho lời khấn của con trước vong linh Mạ.


-Tròn 60 năm ngày mạ đi xa-

Mạ ơi sáu chục năm rồi
Mạ theo cánh hạc về nơi vĩnh hằng
Bảy trăm hai chục mùa trăng
Trăng rằm buốt lạnh đâu bằng lòng con ?!

Cho dù con đã lớn khôn
Vẫn là út ít, vẫn còn ấu thơ
Vẫn trông ngóng mạ từng giờ
Vẫn mong tấm bánh, vẫn chờ tiếng ru ...

Nhớ thời giặc giã tràn qua
Gia đình ly tán, cửa nhà cháy thiêu
Mạ mong khắc khoải sớm chiều
Mong ngày đoàn tụ …
Bỗng diều hụt dây !

Mạ mong dứt tháng đoạn ngày
Mà sao định mệnh vần xoay phủ phàng ?
Bốn con biền biệt tiền phương (*)
Mỗi người mỗi phía chiến trường đạn bom !

Mạ đi trong nỗi héo hon
Cái đêm rằm ấy mãi còn ngấn mưa

Mạ đi trong nỗi ngác ngơ
Cha con nấc nghẹn tiễn đưa quặn lòng !

Mạ về với cõi hư không
Mình cha sớm tối lưng còng trở xoay
Đèn khuya leo lét tháng ngày
Nhà Nho lóng ngóng cuốc cày nuôi con !

Các con giờ đã lớn khôn
Công cha nghĩa mẹ vuông tròn tạc ghi
Dẫu cho gia thất đề huề
Thiếu cha vắng mẹ còn gì tủi hơn ?

Bây giờ cậu mạ không còn
Anh Trình, anh Tuệ … vấn vương theo cùng
Sân Lai (**) quần tụ thêm đông
Chỉ buồn một nỗi thiếu ông vắng bà !

Mong gần rồi lại ngóng xa
Mạ ơi ngấn lệ vẫn nhòa mắt con
Sáu mươi năm dạ mỏi mòn
Nhớ thương, thương nhớ, mãi còn nhớ thương !

Mùa Vu Lan năm Tân Mão 2011 
Con trai út: HOÀNG GIA CƯƠNG

*4 con đang ở phương xa: Cảnh, Tuệ, Cẩn, Tấn
**Sân Lai: tức sân nhà cha mẹ, nơi họp mặt con cháu

Không có nhận xét nào: