Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Kỹ niệm 40 năm


Kỷ niệm 40 năm

Bốn mươi năm bấy nhiêu ngày
Vượt bao gian khó dựng xây cuộc đời
Bây giờ gốc vững cành tươi
Nhìn con ngắm cháu rạng ngời niềm vui !

9/4/2012

Không có nhận xét nào: