Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Tháng Ba

    THÁNG BA

            Tháng Ba hoa gạo lìa cành
            Ai còn đan áo mong manh cuối mùa 
              

Gió rũ nốt lá vàng vun gốc ướt
Để chồi non nhú biếc ngọn cây già
Chùm hoa lửa níu cành khô thảng thốt
Mặt trời chiều ngái ngủ vén mây qua .

Tháng Ba cứ vội vàng như khách lạ
Trống hội còn giục giã phía làng xa
Lúa con gái trải lụa mềm óng ả
" Rét nàng Bân" ai đan áo, ai chờ ?

Niềm xa cách - tháng Ba dồn nỗi nhớ
Sợi tơ nào líu ríu ngón tay đưa ...
Xuân gấp gáp, hè nôn nao lối ngõ
Chợt sầm mưa
chợt nắng c
hợt bâng quơ !

                      Tháng 3 - Đinh Sửu

Không có nhận xét nào: