Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Phút ban đầu

Phút ban đầu


Ôi những phút ban đầu bỡ ngỡ
Ta và ta ...
Xao xuyến cả không gian !
Biết nói gì?
Sao cỏ cây lặng thở ?
Ta và ta ...
Nghe máu chảy râm ran !


Thuở ban đầu xa ngái

Không có nhận xét nào: