Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Câu đối tặng Văn nghệ sĩ

 Câu đối

Tặng các văn nghệ sĩ 

* VĂN MUỐN ĐẠT TÀI HOA,

     TÂM CẦN SÁNG, TỨ CẦN SÂU,

        NĂNG GẠN ĐỤC KHƠI TRONG, VĂN MỚI TUYỆT
 

  NGHỆ MONG NÊN TUYỆT TÁC

      TRÍ PHẢI MINH, CÔNG PHẢI TRỌNG

                BIẾT TẦM SƯ HỌC ĐẠO NGHỆ CÀNG TINH. 

 *


* NÉT DÂN GIAN NHẠC, HOẠ CẦN GHI:

DÙ TRANH VẼ, LỜI CA… PHẢI ĐẬM ĐÀ SẮC VIỆT
 

  TÍNH HIỆN ĐẠI THƠ, VĂN PHẢI NHỚ:

DẪU TỨ THƠ, Ý TRUYỆN… CẦN KHÍ PHÁCH TRỜI NAM.


HGC


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

cháu cảm thấy thật sự thơ của bác đem lại cho cháu một cảm giác rất độc đáo, không hoa văn mĩ lệ mà rất thực giống như cảm giác khi đọc bài thơ về tiểu đội xe không kính khi cháu học lớp 9 vậy. Chúc bác ngày càng có nhiều áng văn thơ ngày càng tuyệt với hơn.