Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Đêm Noel


ĐÊM NOEL 

Đêm Nô en, đêm giáng sinh
Hai nghìn năm – một đức tin lưu truyền !

Lầm rầm đây đó a-men
Long lanh ánh mắt con chiên nguyện cầu

Cây thông nhấp nháy đèn mầu
Dăm ba ngọn nến hang sâu bập bùng

Chen chân đông đến là đông
Kẻ chờ xá tội, người mong phúc lành ...

Nhá nhem cho tới tàn canh
Áo xênh xang áo, quần xênh xang quần

Chưa xuân mà ngỡ bừng xuân
Mặc cho gió bấc réo gầm tháp chuông !


                12/2000

Không có nhận xét nào: