Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Giữa cơn đại hồng thủy

-Kỷ niệm tròn 3 năm trận lụt lịch sử ở thủ đô-
Giữa cơn đại hồng thủyMấy mươi năm mới gặp cảnh mưa này
Mưa xối xả suốt đêm ngày không ngớt
Hà Nội ngập giữa mênh mông biển nước
Bổng chốc mình như lạc tới ... Vơ ni !

Là Vơ ni nên bỏ ngựa quăng xe
Chỉ ao ước sắm thuyền nan ... dạo phố
Nhà không điện tối om từng ô cửa
Thấy cuộc đời quay lại thuở xa xưa !

Ngẫm mà buồn cho danh vị thủ đô
Cho thành phố phình to mà rỗng ruột
Thùng không đáy nuốt tiền dân đóng góp
Bao công trình như bọt xốp, màu vôi !

Chắp tay con cúi lạy - vái ông trời
Xin trút nước vào những nơi cần trút
Bao hoang mạc đang cằn khô khao khát
Còn nơi đây nước ngập đã ngang đầu !


11/2008

Không có nhận xét nào: