Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Mãi mãi là Anh


Mãi mãi là AnhKính tặng Anh Văn

-Đại Tướng VÕ NGUYÊN GIÁP-

Anh đã là Anh, mãi mãi Anh

Người Anh của lớp lớp hùng binh

Song toàn văn võ, thông kim cổ

Vững chí, bền gan đạp thác ghềnh !


8/2001

Không có nhận xét nào: